Patenis

1. Nepārtraukta 2.3-dimetil-1-buteneby-2,3-dmetil-2-butēna ražošana

2. n-butil-hidroksi-acetāta katalītiskā sintēze

3. Karboksimetilhidroksialkil guargum pulvera sagatavošana ar vienas pakāpes ēterifikāciju

4. Kamfēna sagatavošana ar alfa pinēnu

5. Katjona guāra pulvera ar mazu viskozitāti sagatavošana

6. Kamfēna sagatavošana ar alfa pinēnu

7. Metanola ekstrakcijas veids no metilmetakrilāta un metanola maisījuma

8. 1,5-cikloktadiēna iegūšana, ciklizējot butadiēnu

9. Glicidil pagatavošanas metode

10. Metode 3-cikloheksēn-1-karbonskābes 2-etiheksiiestera pagatavošanai ar butadiēna un 2-etileksilakrilāta palīdzību